Almedalen

Regionstyrelsen borde ha kallats

> För att ingen ska tvivla på Vänsterpartiets inställning till Eva Nypelius beslut att inte överklaga beslutet om utökad brytning i Klinte, vill jag klargöra vår hållning. Vi mejlade henne i frågan och bad henne kalla ihop Regionstyrelsen till ett extramöte om just detta. Eva Nypelius tyckte inte det var nödvändigt. Tid fanns, möjlighet fans, men inte viljan. Detta tycker vi var ett mycket dåligt beslut.

> Vänsterpartiet tycker att frågan är så viktig att den borde hanterats av Regionstyrelsen för att vi på så vis fått chansen att vara en part i de fortsatta förhandlingarna.

> När det gäller sakfrågan om utökad brytning är vi helt emot detta. Jag har träffat SMA och även provåkt en av lastbilarna som trafikerar vägen från brottet till hamnen. Det blev då uppenbart att trafiksituationen kommer att bli helt ohållbar. Och det är bara en av anledningarna till vårt motstånd…

> Per Edman,

> Vänsterpartiet

Kopiera länk