Insändare

Ekonomiskt ansvarslöst

Karl-Johan Boberg, ordförande i Tekniska nämnden och centerpartist fortsätter i en debatt med oss att föreslå en minskning av regionens investeringar. Han och centerpartiet tycker att det blir för dyrt.
Vänsterpartiet menar precis tvärtom. Utan tillräckligt med sakligt motiverade investeringar försämras Region Gotlands ekonomi, både på kort och lång sikt. Att göra som Karl-Johan och centerpartiet föreslår är ekonomiskt ansvarslöst.
Region Gotland har under många år haft en målsättning att öka antalet personer som är skrivna på Gotland. Vi behöver helt enkelt bli fler skattebetalare för att på sikt kunna betala den välfärd vi vill ha. De senaste åren har befolkningstalet ökat. Förhoppningsvis fortsätter denna utveckling.
Hur menar centerpartiet att våra nya gotlänningar ska erbjudas samhällsservice om vi i takt med att vi blir fler inte investerar i fler klassrum, fler förskolor, fler platser på särskilda boenden för äldre och fler bostäder?
Karl-Johan Boberg väljer att inte svara på flera av våra frågor vi redan ställt till honom. Vi hoppas på svar och ställer våra frågor igen. Är det nya särskilda boenden inom äldreomsorgen som planeras som inte ska byggas? Vill centerpartiet ha en kö bland äldre till dessa boenden?
Ska skol- och förskolebarn inte ha tillräckligt med klassrum? Ska de som beviljas LSS-boenden inte ha någon lägenhet att flytta in i? Ska vi avstå från nya gator och annan infrastruktur till nybyggda bostäder?
Vilka investeringar tänker sig centerpartiet och Karl-Johan Boberg inte ska genomföras?
Kopiera länk