artikel

Rör inte den svenska arbetsrätten

Arbetsrätten LAS (lagen om anställningsskydd) är hotad av den borgerliga politik som bedrivs i dag. Slutbetänkande kring utredningen av arbetsrätt ska presenteras 31 maj. Man vill låta marknaden styra mer och mer, även över vem som ska ha en trygg anställning eller inte.
Vi måste komma ihåg att marknadens första och största mål är att skapa så hög vinst som möjligt åt aktieägarna. Genom att minska anställningstryggheten blir det lättare att variera antalet anställda.
Idag måste arbetsgivaren ange en saklig grund för uppsägning det vill man förhandla bort. Detta leder till otrygga anställningar som leder till ett mer ojämlikt samhälle
Idag i Coronapandemins spår ser vi tydligt konsekvenserna av ett sådant samhälle, de med låg inkomst bor trångbott och har mycket sämre möjligheter att skydda sig mot smittan.
Arbetsrätten LAS har genom kamp förhandlats fram av våra far och morföräldrar och generationer före dem och därmed skapat ett tryggare samhälle. I januariavtalet har Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställt sig bakom Centerns och Liberalernas krav om att arbetsrätten ska utredas. Detta innebär en stor risk för att LAS kommer att urholkas. Vänsterpartiet anser detta helt oacceptabelt. Arbetsrätten är inget man kan betala med för att få sitta kvar på Regeringskansliet.
Skulle regeringen envisas med att lägga sådana förslag till riksdagen kommer Vänsterpartiet att vara beredd att driva en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven – så allvarligt ser vi på frågan.
Men vårt mål är förstås inte att skapa regeringskris, utan att få regeringen att ta sitt förnuft till fånga och helt enkelt slänga utredningsförslaget i papperskorgen när det kommer. För att lyckas med det krävs det en mobilisering som går utanför riksdagshuset. Många måste diskutera och protestera på fackföreningsmöten, arbetsplatser och sociala medier osv.
Vänsterpartiet vill bygga ett tryggt samhälle. En fast anställning är en av de viktigaste grunderna till detta.
Peter Barnard V.Gotland.

Kopiera länk