Insändare

Vi behöver en satsning på dom små barnen i förskolan!

Det är dags föräldrar, personal och alla andra kloka vuxna att ta strid för dom små barnen.
Det är inte bara klimatet som hotar våra barn. Även den psykiska hälsan försämras hos våra barn.
Att då lägga stora besparingar på förskoleverksamheten anser jag är en katastrof.
Små barn behöver trygga och glada vuxna.
Om förskolan fungerar väldigt bra kommer föräldrarna att må bra och tryggt lämna sina barn för att själva kunna gå till och fokusera på sina jobb.
Små barn behöver vara mindre antal barn i barngrupperna.
För att barn skall känna trygghet, utveckla empati och lära sig samspela socialt, krävs det att dom har färre kompisar att ta hänsyn till.
Barn orkar inte och klarar inte av så många relationer som vi utsätter dom för i dom stora barngrupper.
Små barn behöver tillräckligt med personal.
Personal som får tid till pedagogiskt och omvårdande arbete med dom små barnen. Barn behöver personal som ser, möter, ger dom tid och stödjer dom.
I tidningen Förskolan (en tidning för förskollärare utgiven av Lärarförbundet) har man i varje nummer månadens fråga till alla förskollärare. I sista numret 2019 var månadens fråga ” Om du får önska dig vad du vill inför det nya förskoleåret 2020 -vad väljer du då?” Hela 48% svarade Mindre barngrupper. 26 % Högre lön. 14% Möjlighet att gå ned i arbetstid med bibehållen lön.
Om barngrupperna blev mindre skulle fler utbildad personal välja att jobba i förskolan. Fler skulle stanna kvar i jobbet längre. Stressen och därmed sjuktalen skulle minska.
Vilket minskar behovet av nyanställningar och vikarier.
Att satsa på barnen är också en ren ekonomisk vinst. Om vi på Gotland har landets bästa Förskoleverksamhet kommer ännu fler småbarnsföräldrar välja att flytta hit.
Under mina år på Öppna förskolan, i mötet med hitflyttade småbarnsföräldrar lärde jag mig.
  1. Viktigast för föräldrar var bra uppväxtvillkor, bra förskola, skola och fritidshem till barnen.
  2. Bostad.
  3. Jobb, men idag jobbar så många på distans man kan bo på Gotland utan att ha jobbet här.
För BARNEN och Gotlands framtid satsa på Förskolan!!!
Carina Flodman-Andersson
Kopiera länk