Insändare

Dags att gå till handling för klimatet!

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa om till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Ansvaret är globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att kommuner och regioner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.

Region Gotland har tagit flera viktiga steg för att åstadkomma de minskningar av klimatutsläpp som är nödvändiga. En koldioxidbudget finns framtagen med hjälp av Uppsala universitet och beslut om att en utsläppsbudget för Region Gotlands egna verksamheter ska tas fram är fattat och arbetet ska börja 2020. Region Gotland är en av huvudaktörerna i Energimyndighetens färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen. Kollektivtrafiken kommer att vara fossilfri inom något år m.m. Vi i Vänsterpartiet har under det senaste året fokuserat på att ta fram förslag som på olika sätt kan bidra till att Region Gotland tar sitt ansvar för klimatomställningen. I motioner och interpellationer har vi drivit på för att Region Gotland tar ett samordnande ansvar för Gotlands klimatomställning, att en koldioxidbudget tas fram, att solceller sätts upp på taken, att en ny resepolicy som styr mot klimatsmart resande tas fram, att regionens gymnasieutbildningar utvecklas så att innehållet tar mer hänsyn till effekterna på arbetsmarknaden av klimatomställningen m.m. Förslagen har i huvudsak blivit positivt mottagna av samtliga övriga partier och det är vi glada för. Samtidigt kan vi inte hjälpa att oroas över om engagemanget kommer att bli till handling när klimatarbetet inte på något sätt syns i alliansens budget och när många av den rödgrönrosa oppositionens initiativ för att konkretisera arbetet eller ge förutsättningar för att göra jobbet avslås.

För att kunna ställa om tillräckligt snabbt måste det vara tydligt hur mycket utsläppen måste minska och i vilken takt. Det måste gå att följa för både medborgare och politiker, för Region Gotlands verksamheter och andra aktörer om den gotländska omställningen lever upp till uppsatta mål. På så sätt kan fler bidra i omställningsarbetet.

I nuläget är det otydligt vad som faktiskt görs eller om alliansstyret tycker det räcker att säga ja till bra förslag från oppositionen för att sen inte ge förutsättningar till genomförande.
Vi hoppas vi har fel – klimatet kan inte vänta!

Saga Carlgren och Thomas Gustafson
Vänsterpartiet

 

Kopiera länk