Insändare

Alliansens nya ledarskap.

Nu har det gått 1 år sedan Alliansen bestående av C, M, L och KD med stöd av SD bildade en majoritet för att styra Region Gotland. Inför maktövertagandet utlovades ett nytt ledarskap för Region Gotland. Första åtgärden var att avskeda hälso- och sjukvårdsdirektören för att markera för övriga chefer att håll budgeten annars kan det gå illa. Nästa åtgärd var att genomdriva ett sparpaket på 200 miljoner, som man kallade för effektiviseringar. Under det nya ledarskapet har vi under det första året av fyra sett besparingar på alla förvaltningar. De styrande partierna tar ansvar för ekonomin för att säkerställa att Regionen uppnår sitt önskade 2 % överskottsmål. Effekterna av sparpaketen överlämnas till cheferna att hantera utan att intressera sig för vilka effekterna får på Regionens olika verksamheter. Vad händer i förskolan, skolan, omsorgen, äldreomsorgen, sjukvården, kulturlivet mm. När vi i oppositionen frågar efter underlag, analyser vad som blir resultatet i våra verksamheter får vi inga svar. Min uppfattning är att de inte bryr sig för att överskottsmålet är det som styr ledarskapet. Är detta det nya ledarskapet för Region Gotland under de tre resterande åren av mandatperioden kan konsekvenserna bli förödande för våra olika verksamheter och innevånare.

Jan Svensson V. Gotland

Kopiera länk