Insändare

Skattepengar för äldreomsorg ska användas till äldres välfärd och inte till privata vinster!

Den borgerliga majoriteten i socialnämnden har, med stöd av SD, tagit fram en utredning som pekar på att det kan vara möjligt att privatisera äldreboenden såväl i Roma, Hemse som i Visby. Inga beslut är ännu fattade men Vänsterpartiet vill redan nu meddela att vi kommer inte att stödja en eventuell privatisering. Vi vill att alla skattekronor för äldreomsorgen ska användas till de äldres välfärd och inte till vinster för privata företag.

Anställningsvillkoren för personal inom äldreomsorgen är ibland svåra. T.ex. behöver många arbeta deltid och med delade turer trots att de inte vill det. Vänsterpartiet tycker att det är ett bra avtal som arbetsgivarna och facket Kommunal kommit överens om att ofrivillig deltid ska avskaffas och heltid som norm ska gälla. Vi tror att med ökade inkomster ökar friheten och självklart behöver heltidsjobbet organiseras så att arbetsförhållandena blir rimliga. Vi tror också att med heltid som norm kommer statusen att öka för det viktiga jobb som undersköterskor inom omsorgen utför. Detta avtal finns inte på den privata sidan. Heltid som norm äventyras vid en större privatisering

Region Gotland har en måltidspolicy. I den eftersträvas så mycket svenskt och gotländskt producerade råvaror som möjligt. En av de senaste upphandlingarna resulterade i att 100 % av färskt kött som levereras till Regionen är svenskt och hälften av detta är gotländskt. Det är bra och gynnar våra egna lantbrukare. Vid en privatisering äventyras även detta. De privata företagen behöver inte köpa svenskt. Jag tror att risken är stor att de väljer danskt fläskkött före svenskt för att det är billigare.

Välfärden är till för oss alla och inte för att ge vinst åt ägare. Använd alla skattekronor till det de är avsedda för – vår gemensamma och generella välfärd.

Jörgen Benzler
Ledamot i Socialnämnden för Vänsterpartiet

 

 

Kopiera länk