Insändare

Försvara LSS!

De borgerliga politikerna och SD på Gotland vill spara 221 miljoner kronor under den mandatperiod de fått att styra vår ö. De talar inte om besparing utan har valt att använda ordet ”effektivisering”.
Med S/Mp regeringens goda minne har Försäkringskassan de senaste åren ”effektiviserat” LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade). Lagen kom till för många år sedan och har öppnat möjligheter för personer med funktionshinder att leva ett så fritt liv som möjligt, inte minst med hjälp av den personliga assistansen. I lagstiftningen har det fullt medvetet funnits ett tolkningsutrymme för hur assistansen ska formas för den enskilde, därför att behoven ser olika ut mellan olika människor även om man har samma funktionshinder. Nu använder staten detta utrymme i sina ”effektiviseringar”, med resultat en försämrad LSS för brukaren och höjda kostnader för kommunerna.
Nu i våras har Försäkringskassans jurister in absurdum tolkat lagstiftningen på ett sådant vis att bara Region Gotland får ökade kostnader för LSS på minst tre miljoner kronor. Vad är S/Mp regeringens poäng med att flytta dessa kostnader till kommunerna? När sedan de borgerliga partierna och SD här på Gotland vill ”effektivisera” ekonomin är vi vänsterpartister oroliga för att det blir brukarna av LSS som i slutändan får betala dessa miljoner i form av sämre livsvillkor.
Risken är uppenbar att regionens ”effektiviseringar” innebär att våra tjänstemän tvingas besluta kring enskilda LSS ärenden på det, ur brukarens perspektiv, minst fördelaktiga vis. Risken är stor att man i alltför stor utsträckning lutar sig mot förvaltningsdomstolarnas ”sämsta” beslut med resultatet en försämrad LSS och svårare för många med ett funktionshinder att leva ett så fritt liv som möjligt.
Vänsterpartiet vill slå vakt om kvalitén i LSS och att såväl Försäkringskassans som Region Gotlands beslut utgår från vad som är bäst för brukaren och inte vad som är bäst för borgarna, SDs och regeringens ”effektiviseringar”. Ett samhälle som strävar efter att utjämna ekonomiska, sociala och kulturella skillnader är ett bättre samhälle att leva i för oss alla. Försämrar vi villkoren för våra medmänniskor, som i sitt dagliga liv är beroende av vår generella välfärd, blir vårt samhälle hårdare och mer orättvist vilket vi alla kommer att förlora på.
Jörgen Benzler ledamot socialnämnden.

 

Kopiera länk