Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Ett fåtal får inte förstöra livsvillkoren för oss alla

Victoria Öjefors Quinn Gotlands kandidat för Vänsterpartiet 
i EU-parlamentsvalet.

Runt om i Europa försöker högerextremister ta över den politiska agendan. De hoppas använda EU-parlamentsvalet som en PR-möjlighet för sitt hat mot migranter och minoriteter, och för sina planer på att inskränka aborträtten och rättigheter för hbtq-personer.

Vänsterpartiet kommer aldrig att vika en tum från våra principer om alla människors lika värde. Vi är det självklara alternativet för dem som vill slå tillbaka mot den högerextrema frammarschen.

Men vi vet också att för att råda bot på de högerextremas framgångar måste vi förstå dess bakgrund. Sedan krisen 2008 har EU drivits allt djupare in i nyliberal ekonomisk politik, med nedskärningar, åtstramningar och ökade klyftor.

Det är en politik som har gynnat de rikaste, både medlemsstater och individer, medan det är de fattigaste som fått stå för notan.

Det är bara en politik för jämlikhet och rättvisa som verkligen kan göra skillnad. Bara en sådan politik, kan skapa ett samhälle för oss alla och inte bara för några få.

Det är därför vi i Vänsterpartiet kräver att alla ska ha rätt till kollektivavtal, att alla ska ha rätt till lika löner oavsett var man kommer ifrån, och att det ska finnas grundläggande rättigheter för arbetare, oavsett land, runt om i Europa.

Samtidigt är kampen mot klimatförändringar vår tids stora ödesfråga. Om vi inte sätter stopp för dem nu finns det snart inte mycket annat kvar att kämpa för.

Vi vet också att klimatomställningen måste vara rättvis, och att förslagen måste drabba dem som faktiskt bär ansvaret.

Det är de ett fåtal rika individer och storföretag som lever gott på att förstöra livsvillkoren för mänskligheten.
Det är de som måste betala.

Vänsterpartiet driver en politik för omställning som slår mot de riktiga skurkarna. Därför arbetar vi för en progressiv flygskatt, där den som flyger mest också betalar mest.

Därför kräver vi ett stopp för EU-subventioner till klimatförstörande industrier.

Vänsterpartiet är det enda partiet som konsekvent står upp mot rasism och sexism, för rättvisa och jämlikhet – och mot klimatförändringar, på vanligt folks villkor. Kort sagt: för ett Europa för alla, inte bara för de rikaste.

Kopiera länk