Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Klimatet och Gotland

Jörgen Benzler Vänsterpartiet Gotland

Vänsterpartiet Gotland har lämnat in en motion till fullmäktige om nödvändigheten av ett genomtänkt klimatarbete. Vi är glada för att den föreslås bli bifallen.

Den koldioxidbudget som tagits fram av Uppsala universitet visar vilka utmaningar Gotland har framöver.

Det är nog lätt att känna vanmakt och rädsla inför de förändringar som är nödvändiga, de är ju omfattande och på många vis genomgripande.

För Vänsterpartiet är det viktigt att vi börjar nu utifrån en väl planerad strategi. Förändringarna måste ske så att Sverige och Gotland fortsätter att vara ett välfärdsland för oss alla. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Det finns redan i dag mycket som är positivt. Elektrifieringen av transporter ökar allt snabbare. Redan nu kan vi ersätta bränslet till våra förbränningsmotorer med, för klimatet, bättre bränsle.

Flera av våra industrier ser konkurrensfördelar av att ställa om sin produktion så att den inte tär på klimatet.

Cementproduktion ska ske fossilfritt redan 2030. Tänk om vi lyckas med det. Det blir en stor konkurrensfördel för Cementa!

Det är viktigt att vi privatpersoner förstår betydelsen av en klimatomställning och bejakar den. Det är inte oviktigt med privata beslut om hur man lever men privatmoral kan inte ensamt lösa problemet.

Det är främst politiska beslut i EU, Sverige, regionerna och i kommunerna som kommer att betyda något.

Det i sin tur förutsätter en politisk vilja och att folket känner sig bekvämt och ger sitt stöd till besluten. Det kommer att ske när människor tror att besluten kommer att bli bra för deras barn och barnbarn. Grundprincipen måste vara att de eller den verksamhet som släpper ut mest koldioxid ska göra mest, då når vi resultat.

Det är i denna anda vi hoppas att vår motion ska hanteras och beslutas om i fullmäktige.

Klimatutmaningarna, inte minst här på Gotland, kan vi inte klara utan stor politisk enighet. Vi politiker måst våga visa vilja och tydlighet.

Kopiera länk