artikel

Utlyses – Tjänst som politisk sekreterare V Gotland

Politisk sekreterare!

Vänsterpartiet Gotland har möjlighet att tillsätta en 50 % tjänst som politisk sekreterare. Det är Region Gotland som är arbetsgivare och betalar ut lön men det är Vänsterpartiet som bestämmer vem som ska anställas.

Tjänsten är tidsbegränsad från 1 januari 2019 till 31 december 2022. Som politisk sekreterare jobbar du med kommunalpolitiken på Gotland och stödjer våra förtroendevalda i deras arbete. Det kan handla om att ta fram olika uppgifter, ordna och hålla i möten eller att skriva underlag till motioner och artiklar till tidningar eller sociala medier.

Din ansökan ska vara Vänsterpartiet Gotland tillhanda senast onsdag den 5 december 2018. Du ansöker antingen via brev till: Vänsterpartiet Gotland, Österväg 5, 621 45 eller vi mail [email protected]

Vill du veta mer kontaktar du antingen ordförande
Peter Barnard 076-8154125 eller vår ombudsperson Annamaria Bauer 073-6191733

Kopiera länk