Bostadspolitik

Ord och handling måste hänga ihop.

Lars Bjurström

Insändare från  Lars Bjurström, publicerad i GT och GA 3/1.

Socialdemokraterna har i en insändare berättat vad de vill med allmännyttiga Gotlandshem. Deras besked är på flera sätt välkomna men dessvärre gör Socialdemokraterna tvärtom i den praktiska politiken.

Socialdemokraterna röstade 2010 på den borgerliga regeringens förslag att ändra de allmännyttiga företagens uppdrag. Nu är det affärsmässighet och avkastning som gäller och inte som tidigare att företagen ska drivas med självkostnad. Socialdemokraterna röstade också på den borgerliga regeringens förslag att ändra hyreslagstiftningen. En ändring som på allvar håller på att leda till marknadshyror.

De ändringar som den borgerliga regeringen genomförde 2010, med stöd av Socialdemokraterna, innebar en ytterligare nedmontering av den sociala bostadspolitik som Socialdemokraterna i sin insändare påstår sig stödja. Det vara bara Vänsterpartiet som gick emot försvagningen av den sociala bostadspolitiken, alltså en politik där allas rätt till en bostad med rimliga kostnader sätts före vinstintressen.

De beslut som togs, med stöd av Socialdemokraterna, gör att de kommunägda allmännyttiga bostadsföretagen har en ännu viktigare uppgift eftersom det snart är det enda verktyg som finns för en bostadspolitik värd namnet. Men trots detta så har Socialdemokraterna här på Gotland valt att sälja ut över 900 lägenheter. Vänsterpartiet röstade emot den stora försäljningen i Gråbo men har också på andra sätt försökt påverka beslutet.

För att få igenom beslutet att sälja har Socialdemokraterna valt att inte stå upp för det allmännyttiga företaget och den demokratiska idé som finns bakom de allmännyttiga företagen. Det har framförallt skett genom att Socialdemokraterna målat upp Gotlandshem som ett företag i kris som inte skött sin verksamhet och därför nu måste sälja en stor del av sina bostäder. Påståenden om att företaget inte underhållit sina fastigheter har inte bemötts och ingen socialdemokrat har trätt fram och gett en korrekt bild. Ingen socialdemokrat har berättat att Gotlandshem många år satsat över 100 miljoner årligen på underhåll av sina fastigheter.

Och trots att en försäljning påverkar alla gotlänningar och förstås i synnerhet de berörda hyresgästerna har utförsäljningsaffären präglats av tystnad och hemlighetsmakeri. Det har inte varit något samråd med hyresgästerna. Många frågor har ställts men inga svar i den offentliga debatten. Dessutom har det ställts krav på tystnad från kritiska styrelseledamöter.

 

 

 

Kopiera länk