Bostadspolitik

Vad händer med hyran vid en utförsäljning?

Insändare skriven av Pia Malmros, Vänsterpartiet, publicerad i GT 12/9.

Insändare skriven av Pia Malmros, Vänsterpartiet, publicerad i GT 12/9.

Just nu planerar vårt kommunala bostadsföretag Gotlandshem att sälja ut nästan tusen lägenheter, varav huvuddelen i Visby. Det är en stor fråga som berör oss alla och kommer att ha stor betydelse för bostadsmarknaden på Gotland. Men alldeles särskilt berör den förstås dem som bor i de lägenheter som ska säljas ut.

Gotlandshem utlovar ”samma rättigheter” och att hyresnivån ”följer med” men vad kan Gotlandshem lova när det verkligen gäller?

Sanningen är att stora delar av hyressättningssystemet är i upplösning och att marknadshyror håller på att införas och det kan få avsevärd betydelse för de bostäder som nu håller på att säljas. De privata fastighetsägarna har länge drivit på för att marknadshyror ska införas och det gör de givetvis för att kunna öka vinsterna genom högre hyror.

 

Hyresgästföreningens tidning Hem & hyra har nyligen visat att hyran för nyproducerade bostäder slår nya rekord och ligger i många fall mer än dubbelt så högt jämfört med genomsnittshyrorna.

Många hyresgäster över hela Sverige har också drabbats att alltför omfattande renoveringar för att hyresvärden ska kunna höjas hyrorna kraftigt.

Efter många års avregleringar och en nedmontering av den sociala bostadspolitiken gäller inte längre samma självklarhet att hyrorna ska förhandlas och sättas efter bruksvärdet. De senaste attackerna gjordes av Alliansregeringen som tog bort allmännyttans roll som hyresledande och öppnande därmed för att hyrorna sätts alltmer som marknadshyror.

Kopiera länk