Insändare

Håll fast vid klimatmålet!

Insändare från Jörgen Benzler, publicerad i GT 17 juni.

Insändare från Jörgen Benzler, publicerad i GT 17 juni.

Det är tragiskt att Donald Trump inte vill att USA ska göra sin del av jobbet i klimatfrågan. Det land som historiskt bidragit mest till den situation som råder vill inte bidra i tillräcklig stor omfattning. USA lämnar över ansvaret till alla andra. Är det verkligen så vi vill att världen ska fungera, att den som skitat ner mest inte ska städa efter sig?

Att ett en ökad mängd koldioxid i vår atmosfär bidrar till högre medeltemperatur är ett faktum. Det förnekar ingen, inte ens Donald Trumps administration. En högre temperatur leder till en utarmning av jordens resurser och gör det svårare för oss människor att leva på vårt jordklot. För vänsterpartiet är det självklart att det behövs ekonomiska beslut i samhället som utgår från de gränser naturen sätter.Vänsterpartiet vet att det främst är de rika länderna som står för utsläppen av växthusgaser. Människor med högre inkomster bidrar mer än de med lägre inkomster. Män, via sin livsstil, bidrar till mer utsläpp av växthusgaser än kvinnor. En ekonomisk världsordning där skillnaderna mellan länderna minskar är en förutsättning för att lösa klimatproblemen. Vänsterpartiet anser att solidaritet och minskande orättvisor är grunden till att även lösa detta samhällsproblem.

När Trump nu sagt nej ökar ansvaret på jordens övriga länder. Att inte klara av parisavtalets målsättning om en maximal ökning av temperaturen med 1,5 grader är inte aktuellt. Det valet finns inte. Det gör att Sverige måste öka sina insatser. Mot den bakgrunden blir konsekvenserna av att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillät Vattenfall att sälja sina brunkolstillgångar i Tyskland till riskkapitalister än olyckligare. Klimatfrågan måste tas på allvar även av vår egen regering.

Jörgen Benzler
Vänsterpartist och ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kopiera länk