Fler ska klara gymnasiet är viktigaste målet

Insändare från Saga Carlgren (V) och Håkan Ericsson (S), publicerad i GA 6/2.

När en föreläsare på konferensen ”92 möjligheter” beskrev Gotland, lyfte hon upp en lång rad positiva möjligheter för ön att växa. Både i Visby och runt om på ön. Två mindre bra saker fanns dock. Fler måste klara gymnasiet och företagsklimatet måste bli bättre.

Sedan några år tillbaka har de rödgröna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN, som högsta prioritet att öka andelen elever som klarar gymnasiet. Vi vet att en genomgången gymnasieskola är en av de viktigaste faktorerna för att få jobb och klara sig bra i dagens samhälle. Gymnasieexamen har blivit en inträdesbiljett till första jobbet.

I GVN har vi haft som högsta prioritet att öka genomströmningen i gymnasiet och för hela Region Gotland är detta nu ett huvudmål för politiken. Det är dock ingen snabb affär, att öka antalet elever som går ut gymnasiet med godkända betyg. Det är en bred process där även grundskolan har sin del. Grundskolan har gjort stora framsteg att ge de unga kunskaper och förmåga att klara gymnasiet. En viktig faktor för att lyckas på gymnasiet är att man känner trygghet i skolan och inte är rädd att utsättas för mobbing eller trakasserier. Kan grundskolan och gymnasiet tillsammans råda bot på det har många fler chans att klara skolan.

För de unga som inte klarar att komma in eller att fullfölja gymnasiet har vi flera verktyg som stöder dem. UngKomp som vi driver tillsammans med Arbetsförmedlingen och Ungdomskraft består av medarbetare med olika kompetenser, som ger individuellt stöd till de unga som gymnasieskolan misslyckats med.  Gymnasieskolan skulle kunna lära en del av dessa grupper om vad som kan göras för att fler unga ska klara gymnasieskolan.

Sedan länge jobbar gymnasieskolans personal med olika metoder för att minska avhoppen och ge stöd till de unga, som inte är självgående genom dagens gymnasieskola. Detta har gjort att avhoppen har minskat.

Men det kommer att krävas något av en kulturförändring av gymnasiets sätt att arbeta för att öka andelen som klarar gymnasiet. Vi förväntar oss att den nya ledningen för Wisbygymnasiet i de nya fina lokalerna på Sävetomten, lägger stor kraft på att utveckla det pedagogiska arbetet för att öka andelen elever som klarar gymnasiet.

Att få fler unga att klara gymnasiet är den rödgröna majoritetens högsta prioritet och tillsammans med alla medarbetare måste vi lyckas med detta för Gotland och gotlänningarna så viktiga mål.

Saga Carlgren (V) Ordförande GVN

Håkan Ericsson(S) Vice ordförande GVN

 

Det här inlägget postades i Insändare, Skolpolitik. Bokmärk permalänken.