Brittis

Häpnadsväckande av SD

Insändare av Brittis Benzler, publicerad i GT 7/1

Insändare av Brittis Benzler, publicerad i GT 7/1

SD anklagar bland annat Vänsterpartiet för att inte arbeta för en levande landsbygd.  För oss som följer den gotländska politiken och vet vad Sverigedemokraterna gjort eller snarare inte gjort så är det ett häpnadsväckande utspel. Sverigedemokraternas insats i regionfullmäktige har varit i det närmaste obefintlig och ingenting har deras ledamöter sagt eller skrivit om insatser för landsbygden.

Vänsterpartiet ser den levande landsbygden som en tillgång för Gotland och vi har ett brett program för att utveckla landsbygden. Det innebär att vi arbetar för att det ska finnas tillgång till service över hela ön. Det är särskilt viktigt att service man besöker ofta som förskola, skola och vårdcentraler eller trygghetspunkter finns nära där man bor. Men vi har också varit med och drivit fram starten och utvecklingen av Folkhögskolan i Fårösund och Grönt Centrum på Lövsta.

Men Vänsterpartiet har också medverkat till förändringar av servicen på landsbygden som inte varit lätta. När barnen i skolålder blev färre, behövde också antalet skolor bli färre för att kunna erbjuda en så bra skola som möjligt. I dessa förändringar flyttades barnen i nästan alltid till andra landsortsskolor för att stärka dem. Vi har också tydligt drivit på för att behålla skolor, som till exempel högstadiet i Fårösund. Att det finns familjer som väljer skola i Visby istället för landsbygdsskolor, ger merkostnader och skapar problem för att upprätthålla en bra skolorganisation.

De senaste åren har främst handlat om att satsa på skolor över hela ön, många skolor har rustats upp tex, Lärbro, Roma, Fole och förskolorna i Hemse. Alla skolor har fått tillgång till fiber. Det pågår ett engagerat arbete för att utveckla verksamheten så att fler ska nå skolans mål. Samtidigt finns stora ekonomiska utmaningar, skolan får mindre pengar för att sjukvården ska kunna få mer. Då behöver man göra förändringar ibland för att anpassa verksamheten till mindre pengar eller var behoven finns. Det har öppnats fler förskoleavdelningar i Sanda men blir färre i Klintehamn. Ekonomin är främsta orsaken till nedläggningen av förskolan i Hogrän. Det ger en besparing på 1 miljon för nämnden och bättre möjligheter för förskoleverksamheten i området.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbetet för mer pengar till vår gemensamma välfärd eftersom vi vet hur mycket välfärden betyder för oss alla. Det ökar möjligheterna för bra verksamhet på hela ön och attraktiva arbetsvillkor för regionens medarbetare.

Brittis Benzler
Vänsterpartiet Gotland

 

 

 

 

Kopiera länk