Brittis

Välfärden måste utgå från hela Gotlands behov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAbrittis (2)Insändare från Brittis Benzler och Saga Carlgren publicerad i GT 19 november och i GA den 21 november.

brittis (2)Insändare från Brittis Benzler och Saga Carlgren publicerad i GT 19 november och i GA den 21 november.

För att Gotland ska vara attraktivt och människor vilja bo här behövs en väl fungerande samhällsservice som når hela Gotland. Vänsterpartiet ser gärna att en större andel av samhällets resurser används för den gemensamma välfärden, skola, vård och kultur är sådant vi alla har nytta och glädje av. Men vi ser inte någon större vilja till en sådan politik just nu. Här på Gotland pågår arbete med att ta fram en serviceplan och samtidigt är det svårt att få regionens pengar att räcka till. Det innebär att serviceplanen kommer att handla om att utveckla service, inte minst med stöd av datorteknik, att behålla service, men också att välja bort. Det kan bli både besvärligt och svårt. Det är därför viktigt med en bred dialog med medborgarna innanbesluten fattas.

För Vänsterpartiet är det viktigt;

  • Att region Gotland fortsätter att satsa på serviceorter, de blir viktiga platser också för landsbygden runt omkring.
  • Att planen tar hänsyn till hur ofta man utnyttjar olika typer av service. Till förskola tar man sej själv två gånger om dagen. Då får avståndet inte vara för långt.
  • Att det är viktigt att säkra service i de mest perifera områdena, Storsudret, Östergarnslandet och Fårö/Fårösund. Där är avståndet till både jobb och service i Visby som längst, vilket gör att risken för minskad befolkning är stor.
  • Att vårdens Trygghetspunkter behålls och att möjligheter att genom ny teknik föra vården närmare patienterna utvecklas.
  • Att se på möjligheterna att stärka Visbys närområde, genom förbättrad kollektivtrafik. Det ger också unga bättre tillgång till utbudet där.
  • Platser att mötas och göra saker tillsammans på behövs i vardagen. Bibliotek och samlingslokaler ger möjligheter för både kultur och föreningsliv.
  • De serviceorter som har möjlighet ska ha välskötta badplatser och grönområden vid vatten. Närheten till havet är en tillgång som ska utnyttjas.
  • Att möjligheterna till möten med kommunens tjänstemän på distans via nätet utvecklas.
  • Att region Gotland när så är möjligt genomför sina upphandlingar så att lokala serviceföretag tillexempel inom Taxi branschen kan delta.
  • Att vatten och avlopp byggs ut så att byggande i tätorterna möjliggörs.

Den levande landsbygden är en styrka för Gotland, att ta vara på den är att bidra till Gotlands utveckling.

Brittis Benzler
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Kopiera länk