Ekonomi

Välfärd är inte slöseri!

möte2Vänsterpartiet Gotlands kommunala grupp enades om detta uttalande på planeringsmöte den 24 januari. Publicerat som insändare i GT den 30 januari och i GA 2 februari.

Vänsterpartiet Gotlands kommunala grupp enades om detta uttalande på planeringsmöte den 24 januari. Publicerat som insändare i GT den 30 januari och i GA 2 februari.

Just nu diskuteras de kostnader Region Gotland har bl.a. för sjukvården, skolan och omsorgen. Bokslutet för 2015 kommer visa att främst sjukvården kostar mer än som budgeterats. Analysgruppen från SKL säger att Gotland har högre kostnader än andra kommuner, främst när det gäller skolan. Det blir ett bekymmer när kostnaderna ökar mer än intäkterna. I längden innebär det att vi inte kan betala för den vård, omsorg och skola vi vill ha.

Analysgruppen säger att anledningen till de ekonomiska problemen är för mycket verksamhet inte brist på ordning och reda. Eller uttryckt på ett annat vis: Vi vårdar för mycket, vi har för många lärare anställda i skolan och omsorgen om de gotlänningar som har svårt att ta hand om sig själva är för stor.

Vänsterpartiet kan inte se det som ett problem att många är anställda i vår offentliga verksamhet. Det är inte med färre pedagoger i skolan Gotland ska växa. En tuffare miljö i skolan kommer bara riskera att färre gotländska barn lämnar skolsystemet med en gymnasieexamen. Vi behöver tvärtom se till att fler unga får gymnasieexamen det är bästa skyddet mot arbetslöshet och ohälsa. Välfärden är inte för stor.

Även om säkert en hel del verksamhet kan utvecklas och genomföras på ett smartare vis med bättre resultat som följd behöver vi öka finansieringen av välfärden. Den ansvarslösa ekonomiska politik som riksdagen fört de senaste tio åren där främst jobbskatteavdrag flyttat pengar från vår gemensamma välfärd till skattesänkningar måste få ett slut. Vänsterpartiet anser att en annan nationell ekonomisk politik behövs där mer av vad samhället producerar går till vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet Gotlands kommunala grupp
(alla som har uppdrag för Vänsterpartiet i region Gotland)

 

Kopiera länk