Förbättra kvinnors livsvillkor

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInsändare skriven av Carina Schüberg, publicerad i GT och GA den 5 november.

Efter åtta år av borgerligt styre har klyftorna vuxit mellan rika och fattiga, mellan stad och landsbygd och inte minst mellan män och kvinnor. Ur ett hälsoperspektiv, det vill säga hur vi mår såväl psykiskt som fysiskt, är de ökade klyftorna är som tydligast. Medan Sveriges befolkning i genomsnitt blir friskare och lever allt längre kvarstår eller ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper.

Nu anser vi i Vänsterpartiet att det är hög tid att investera i kvinnors livsvillkor.

En av flera budgetsatsningar på jämlik hälsa är gratis mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år. Det kan låta självklart, men en kvinnas ekonomi ska inte vara avgörande för om hennes cancer upptäcks i tid. Hälsan ska inte vara beroende av storleken på din plånbok.
Som ett feministiskt parti är det självklart för oss att driva frågor som rör kvinnors rättigheter. Vi ser hur kvinnors hälsa länge blivit eftersatt i såväl forskning och resursplanering. Under de kommande åren genomför vi tillsammans med regeringen en rad reformer som gör välfärden bättre och som förbättrar kvinnors levnadsvillkor från tonåren till äldreomsorgen.

Få verksamheter handlar så tydligt om kvinnors livsvillkor som äldreomsorgen. Omsorgen och vården av äldre är en verksamhet med en mycket sned könsfördelning. Såväl bland brukare, anhörigvårdare som personal är kvinnor i majoritet. Nu genomför vi och regeringen reformer som både ger 5000 fler anställda i äldreomsorgen och ökade möjligheter till kompetensutveckling för de som redan arbetar i omsorgen.

Sverige behöver en politik som investerar i människor och som gör att Sverige kan växa. Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre. För att kunna skapa ett jämlikt samhälle krävs det att vi satsar mer på kvinnors livsvillkor.

Carina Schüberg

Vänsterpartist på Gotland

Det här inlägget postades i Feminism, Insändare. Bokmärk permalänken.