Pressa bostadskostnaderna

OLYMPUS DIGITAL CAMERAbrittis (2)Insändare skriven av Brittis Benzler och Lars Bjurström publicerad i GT 10 oktober och GA 15 oktober.

Efter flera års mycket lågt byggande av hyreslägenheter börjar nu byggandet på allvar komma igång. Hyreslägenheter behövs för att alla ska ha möjlighet till en bra bostad men hyreslägenheter med rimliga kostnader behövs också för att hålla nere spekulationsvinsterna för de bostäder som köps och säljs till marknadspriser.

Men då räcker det inte att bara få fart på byggandet utan lika viktigt är att hyrorna i de nyproducerade bostäderna verkligen kan hållas på en nivå som kan betalas av de som behöver bostäder. Annars kommer det inte bli möjligt att bygga bort köerna. Dessutom innebär givetvis höga hyror i nyproducerade bostäder att segregationen ökar.

Boverket har flera gånger det senaste året pekat på det stora behovet av att bygga nya bostäder men också lyft fram kostnadsfrågan. ”Utmaningen är framför allt att bygga bostäder till kostnader och priser som gör att de som ska efterfråga bostäderna faktiskt har betalningsförmåga för att kunna göra det” har det sagts från Boverkets analytiker Bengt J Eriksson.

Därför måste nu alla som har ansvar för bostadsförsörjningen har starkt fokus på kostnaderna. Det behövs ett bra statligt investeringsstöd och förhoppningsvis är det på gång!

Det är viktigt att alla som representerar Region Gotland och Region Gotlands bolag följer fullmäktiges program för bostadsförsörjningen där det bland slås fast ”Tydliga krav och med mer bostadssociala ambitioner skall ställas vid kommunala markanvisningar. Där bör till exempel bostadsinnehållet, tidsplaner, bostads- och byggkostnader samt krav på bra konsumentinformation tas med. Region Gotland och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att byggkostnaderna hålls nere men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Det bör vara möjligt att producera en yteffektiv trerumslägenhet med en hyra under 7 500 kronor per månad.”

Trots att det nu är två år sedan som programmet antogs av fullmäktige har det ännu inte fått fullt genomslag. En viktig förklaring är att det finns starka krafter som har stora ekonomiska intressen för att byggkostnader, hyror och priser fortsätter att öka och därför motverkar programmets ambition.

De starka ekonomiska intressena måste utmanas och det är framförallt genom våra politiskt tillsatta instanser vi har möjlighet att göra det. Det behövs för allas rätt till en bra bostad men det behövs också för att vi ska undvika en bostadsbubbla som spricker.

Brittis Benzler (V), regionråd
Lars Bjurström (V), fullmäktigeledamot

Det här inlägget postades i Bostadspolitik, Brittis. Bokmärk permalänken.