Bostadspolitik

Bygg fler hyreslägenheter

Insändare publicerad i GA den 10 oktober och i GT den 11 oktober.

Allas rätt till en bra bostad är en grundläggande förutsättning för ett bra liv. Nu har alla partier i riksdagen redovisat sina budgetalternativ och sin politik. Nu framgår tydligt att Vänsterpartiet är det enda partiet som har ett verkligt förslag för att åter få fart på byggandet av hyreslägenheter.

En av regeringen Reinfeldts första åtgärder efter valet 2006 var att ta bort stödet till byggande av hyresrätter. Ett stöd som behövdes och som var ett litet försök att utjämna de ekonomiska orättvisorna mellan olika upplåtelseformer som åstadkoms genom ränteavdragen som villaägare och bostadsrättsägare kan utnyttja. Efter några år hade byggandet av hyreslägenheter fallit med nästan hälften. Nu uppger 242 kommuner i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har brist på hyresrätter. Regeringens politik har drabbat alla genom att hela samhället förlorar på att möjligheterna att flytta till jobb eller studier minskar men särskilt drabbas förstås de unga och hushåll med begränsad ekonomi som inte kan köpa de dyra bostadsrätter som byggts.

Också på Gotland har det byggts alldeles för få hyreslägenheter de senaste åren och därför måste alla försök att öka byggandet välkomnas.

Genom ett särskilt investeringsstöd ska byggandet av hyresrätter kunna fördubblas till 20 000 om året. I Vänsterpartiets budgetmotion finns 3 miljarder till investeringsstödet. 3 miljarder som direkt kommer att innebära minst 3 000 byggjobb men det är en satsning som också är avgörande för att många ungdomar ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiets budgetmotion är i sin helhet en stark satsning på framtidens jobb och stödet till byggande av hyresrätter är bara en del av denna politik. I motionen ingår också:

  • En kraftfull satsning på gröna jobb. Solenergi, vindkraft och energiomställning.
  • Satsningar på välfärden ger 53 000 fler anställda i vård, skola och omsorg.
  • Engångsskatt för storbankerna bekostar satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
  • Gymnasiegaranti för alla upp till 25 år och generationsväxlingsprogram på arbetsmarknaden.
  • Särskilt statsbidrag för att öka lärartätheten.
  • Höjda studiemedel för att studerande ska kunna koncentrera sig på sina studier.
  • Barnomsorg för dem som arbetar kvällar, nätter och helger.
  • Avskaffa Fas 3 och ersätt det med subventionerade jobb med avtalsenlig lön och utbildningsplatser.
  • Ökad ekonomisk jämlikhet i syfte att öka efterfrågan i ekonomin. Stärkt a-kassa och sjukförsäkring. Förbättrad ekonomi för ensamstående föräldrar och ekonomiskt utsatta barn.
  • Ökad ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och förbättrad barnomsorg skapar bättre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden.

Dessutom finns 100 miljoner kronor anvisade i Vänsterpartiets budget 2013 för att kunna sänka priserna på Gotlandsfärjorna till 2008 års nivå.

Alla våra förslag finansieras givetvis fullt ut bland annat genom att vi är beredda att ta ut högre skatter av de som har goda inkomster. Dessutom föreslår Vänsterpartiet högre skatter från storbankerna och företagen och momssänkningen på restauranger tas tillbaka.

Ett jämlikt samhälle är bättre för alla – alltid.

Per Edman
Ordförande Vänsterpartiet Gotland

 

Kopiera länk