Äldre inlägg

Vart tog” vägpriser” vägen?

Före det senaste valet var ”vägpriser” på Gotlandsfärjorna en viktig fråga inte bara för Gotlänningarna, också flera partier lyfte fram kravet.

I svaren på de brev som gruppen vägpris.nu, skickade till riksdagskanslierna stämde dessa ofta in i tanken att Gotland skulle ha rättvisa villkor för vägarna hit.. Det skulle inte vara dyrare att färdas på vägen till Gotland än på andra vägar. Vi var många som hoppades på detta. Lokala företrädare för alliansen uttalade redan på valnatten att – nu blir det vägpriser! Sedan tillträdde högeralliansen, centren fick hand om näringslivsfrågor och kommunikationer, och om vägpriserna blev det tyst. Har man frågat, har vänta till nästa budget varit svaret. Men inte heller nu visar alliansen att den förstått att det som gäller i övriga Sverige också gäller Gotland, att satsningar på bra infrastruktur, är satsningar på näringsliv, jobb och tillväxt. Vart tog ”vägpriset” vägen?

Brittis Benzler, Vänsterpartiet

Kopiera länk