artikel

Budgetunderskott i sjukvården.

Trots ett omställningsarbete på sjukhuset där vårdplatserna har minskat med 22 och antalet anställda med 40 så minskar inte budgetunderskottet, utan ökar istället.

I delårsrapport 2 är prognosen ett minusresultat på 25 miljoner kronor. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen anger kraftigt ökade kostnader för nya läkemedel, införandet av Vårdval Gotland, höga personalkostnader, kostnader för hyrpersonal och ökad momskostnad som en del av orsakerna till obalansen.

(V)i ser inga möjligheter till hur en prognos med en så stor obalans som 25 miljoner kronor för 2009 i verksamheterna ska kunna åtgärdas utan stora konsekvenser för kvalitén, tillgängligheten och patientsäkerheten i vården.

Jag yrkar därför att Hälso-och sjukvårdsnämnden begär ett tilläggsanslag på 25 miljoner kronor från kommunstyrelsen.

Carina Lindberg (V)

 

Kopiera länk