artikel

Säg nej till gasledningen!

Den är en miljörisk för Östersjön och den innebär att man bygger fast sej i användning av fossila bränslen, när resurserna borde satsas på förnyelsebar energi.

Just nu handläggs flera ärenden om gasledningen av kommunledningen. Ett utmärkt tillfälle att visa att vi inte vill ha någon gasledning i Östersjön. Ärendena är av olika form, tillstånd för undersökningar inför bygget av serviceplattform, nyttjande av hamnen i Slite och en motion med rubrik ”Nej till gasledning i Östersjön” av Lars Thomson (c), där han yrkar att kommunen ska verka för att gasledningen dras på land. Motionen besvaras med ett resonemang om att det just nu av formella skäl är bäst att göra ingenting. I detta instämde Lars Thomsson och andra ledamöter vid tisdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag föreslog att vi istället borde göra ett tydligt uttalande riktat till regeringen och sveriges EU parlamentariker där vi ber dem att använda alla möjligheter de har för att förhindra att gasledningen byggs genom Östersjön. Det ansågs olämpligt, och förslaget röstades ner, Varför? Frågan behandlas igen den 21/2 på kommunstyrelsen. Hoppas ledamöterna där vågar vara lite tuffare.

Kopiera länk