artikel

Bussiga kortet

Ung Vänster överlämnade 2500 namnunderskrifter och en Bussiga kortet tårta till Eva Nypelius.

Gotlands Tidningar

En tårta för bussigt kort hela året


Tio medlemmar från Ung Vänster och ytterligare 2 500
gotländska ungdomar vill att Bussiga kortet skall bli bussigt året
runt. Idag gäller kortet under skolterminerna.Ung Vänster överlämnade 2 500 namn på listor till Eva Nypelius. Det handlade om en fortsättning på succén med Bussiga kortet.

Ung Vänster uppvaktade på onsdagen kommunstyrelsens
ordförande Eva Nypelius med namnlistor. Där fanns de 2 500 namnen på
ungdomar som även vill åka gratis sommartid i den gotländska
kollektivtrafiken.
Förutom namnlistorna hade Ung Vänstergänget också med sig förmiddagskaffe och prinsesstårta med informativ text.
I
uppropet om Bussiga kortet året runt framhåller Ung Vänster att det är
dags att bygga vidare på succén med Bussiga kortet, att det också bör
gälla när det som mest behövs, nämligen på sommaren.
I uppropet
som gått ut till öns skolor i samband med listorna nämns att "Det är på
sommaren man behöver kunna ta sig runt, till exempel åka till kompisar
i stan eller åka till stranden över dagen."
– Det vore också
bättre om man fick åka gratis under sommaren med tanke på att man kunde
skaffa sig sommarjobb på annan ort än där man bor, sade Emma Östergren
i Ung Vänsters styrelse.
Vänstergruppen i kommunfullmäktige har också motionerat i frågan. Tekniska nämnden har yrkat avslag på motionen.

Jag skulle önska att vi hade ekonomi att införa bussiga koret även
sommartid, sade Eva Nypelius. Jag sympatiserar med era åsikter. Men det
finns inte ekonomi för det, inte i år i alla fall. Det är bra att ni
engagerar er och ni har gjort en bra insats.
Namnlistorna finns nu med som en del av ärendet när vänstergruppens motion behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.Birgitta Andersson TextTommy Söderlund Foto

Kopiera länk