artikel

Skola 2008

Den 25 April skrev Eva Klint Langland i Gotlands Allehenda om Vänsterpartiet tycker att skolan ska organiseras på Gotland i framtiden.

Gotlands Allehanda

Vänstern vill behålla fler skolor


Vänsterpartiet vill behålla skolorna i Stenkyrka,
Vänge, Eksta, Stånga och på Fårö samt högstadieskolorna i både Roma och
Fårösund.
– Förslaget om att 15 skolor ska bort innebär att de
skolor som blir kvar än en gång kommer att fyllas till
bristningsgränsen, förklarar Brittis Benzler.Eget
förslag. Brittis Benzler, Carina Flodman-Andersson och Lars Åkerblom
som ingår i vänsterpartiets skolgrupp har arbetat fram ett eget förslag
till skolplan på Gotland. Med barnperspektivet i fokus har de kommit
fram till att bara åtta av 15 skolor kan läggas ned. Foto: ROLF JÖNSSON

Med Brittis Benzler som ordförande i barn- och
utbildningsnämnden var vänsterpartiet i hög grad engagerat i avstampet
för "Skola Gotland 2008", alltså den skolorganisation som barn- och
utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om i maj. Den politiska
majoriteten har skiftat, men vänsterpartiet släpper inte frågan, utan
presenterar nu ett eget förslag till hur skolan på Gotland ska
organisera sig i framtiden.

Utbyggnad
Inom vänsterpartiet är man
inte beredd att genomföra alla de 15 skolnedläggningar som
förvaltningen föreslår. Vänsterpartiet nöjer sig med hälften och vill
behålla Stenkyrka skola, Vänge skola, Eksta skola, Stånga skola, Fårö
skola samt högstadierna i Fårösund och Roma. Partiet kan till och med
tänka sig en utbyggnad av skolan i Stenkyrka och en helt ny skola i
Tofta – områden som man tror kommer att expandera kraftigt i framtiden.

Vänsterpartiets förslag till skolorganisation bygger på
utgångspunkter som är viktiga för partiet: De vill ha en
skolorganisation med skolor som är tillräckligt stora, samtidigt som de
också vill att det ska finnas en god geografisk spridning mellan
skolhusen på ön.
Ibland går det inte att uppfylla båda
föresatserna, som i Öja och på Fårö, men då vill man ändå se att den
lilla skolan ska finnas kvar för i vänsterpartiets skolorganisation tar
man också hänsyn till elevernas restider och barnfamiljers möjligheter
att bo över hela ön.
Dessutom vill partiet undvika en
skolorganisation där skolhusen fylls till bristningsgränsen. Elever som
behöver jobba i en lugn och avskild miljö ska få möjlighet till det:
– Om man följer förvaltningens förslag fullt ut tar man bort den möjligheten, säger Brittis Benzler.
Vänsterpartiet
motsätter sig inte förvaltningens förslag om att skolorna i Gothem,
Tingstäde, Hörsne, Fardhem, Rone, När samt Roma kyrkskola och
Humlegårdsskolan ska läggas ned. Men partiet tycker att det är viktigt
att nedläggningarna inte leder till att klasser splittras. Under en
övergångstid vill de att hela skolor slås samman och blir det trångt i
den nya skolan så är det bättre att flytta sjätteklassare till
högstadieskolorna. Detta kommer att innebära att barnen i en socken
kommer att skjutsas till olika skolor under några år, men den
extrakostnaden tycker vänsterpartiet att kommunen ska kosta på sig.
Splittrade klasser blir ett drastiskt slag mot de yngsta eleverna.

Träningsklasser
Vänsterpartiet
motsätter sig också att träningsklasser ska vara kvar på
Humlegårdsskolan när grundskolan flyttar därifrån. De vill i stället
bygga vidare på den integrering som finns mellan särskolan och
grundskolan och föreslår att Delfinenskolan flyttar in på Lännaskolan
och att Malmaskolan flyttas till Klinteskolan.
Vad vänsterpartiets
förslag kommer att kosta har man inte räknat ut, men man räknar med att
det åtminstone kommer att bli billigare än dagens skolorganisation på
Gotland.


Eva Klint Langland


Kopiera länk