sida

Saga Carlgren

 

Saga Carlgren

Saga Carlgren är butiksansvarig/sömmerska. Bor i Visby. Uppvuxen i Fröjel.
Denna mandatperiod är Saga oppositionsråd för V Gotland.
Saga är även vår gruppledare.

Jag är feminist och vill arbeta föökad jämställdhet. Orättvisor mellan kvinnor och määr negativt för hela samhället. Klimat- och miljöfrågorna är avgörande för hur våra liv kommer att se ut i framtiden. Vi måste öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kopiera länk