artikel

Marknadshyror fördjupar klassklyftorna

Enligt januariavtalet ska marknadshyror införas för nyproducerade bostäder. I dag bor runt en tredjedel av Sveriges befolkning i hyresrätt, såväl på Gotland som i riket som helhet. Med regeringens planerade politik kommer i princip alla dessa människor direkt eller på sikt få kraftigt höjda hyror.

Regeringen har just nu flera pågående utredningar som berör ämnet marknadshyror. Den första, ”Fri hyressättning vid nyproduktion”, ska redovisas senast 31 maj 2021. Enligt januariavtalet ska ny lagstiftning kring fri hyressättning vara på plats redan den 1 juli 2021.  Vi i Vänsterpartiet är en del av en bred opinion mot förslaget om marknadshyror. Vi hoppas fortfarande att förslaget aldrig kommer läggas fram.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys gällande Gotland från 2019 visar fortsatt brist på bostäder för bland annat ungdomar, personer med funktionsnedsättning och nyligen inflyttade till ön. Orsaker man hänvisar till är en allmän brist på hyresrätter och inte minst bristen på lägenheter med rimlig hyra, med passande storlek och läge.

Just den typ av bostäder som människor som saknar stora besparingar och höga löner behöver. Lägenheter behöver byggas, över hela ön och med rimliga hyror.

Vi vill inte se några marknadshyror, vare sig här på Gotland eller någon annanstans i Sverige. Marknadshyror skulle bara ge hyresgästerna högre hyra och minskad trygghet. Det skulle göra klassklyftorna tydligare och öka segregationen. Kort sagt, inte den bostadspolitik vi i Vänsterpartiet driver.

Peter Barnard, ordförande Vänsterpartiet Gotland
Filippa Maurin, Vice ordförande Vänsterpartiet Gotland
Kopiera länk