artikel

Pressmeddelande: Motioner om kortare arbetstid och jämställdhet i skolan

Vänsterpartiet har idag lämnat in två nya motioner till Regionfullmäktige.

Den ena motionen föreslår att Region Gotland ska söka statliga medel för att genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning. Vänsterpartiets långsiktiga mål är sex timmars arbetsdag. Behovet av en arbetstidsförkortning tror vi är som allra störst inom vård och omsorg, vilket motionen också belyser.

Den andra motionen lyfter behovet av att stärka jämställdhetsarbetet inom såväl grundskolan som gymnasiet. Skolan spelar en viktig roll när det gäller barns och ungas utveckling till trygga och ansvarstagande individer med en god människosyn och vilja att leva jämställt. Samtidigt finns mycket kvar att göra. Det visar sig inte minst genom att valet av gymnasieprogram fortfarande är lika könsstereotyp som tidigare och att pojkarnas studieresultat inte tycks bli märkbart bättre.

Motionen lyfter också att ett medvetet arbete kring normer och jämställdhet under barns och ungas uppväxt, på sikt kan förebygga och minska våld i nära relationer.

Kontakt:                                                                                                         Saga Carlgren, Vänsterpartiets regionråd                              Telefon: 0498-269 9 08

Victoria Öjefors Quinn, politisk sekreterare                          Telefon: 0498-26 93 60

 

Kopiera länk