Insändare

Landsbygdssäkrad måltidsutredning?

Under föregående år var flera landsbygdsskolor i farozonen. Föräldrar reagerade och lyckades bilda lokala opinioner för att behålla landsbygdsskolorna och lyckades påverkade politikerna så att det uppstod en majoritet för att behålla skolorna på landsbygden.
Nu är det dags för nästa stora landsbygdsfråga. Får utvecklingsgrupperna runt om på vår ö vara delaktiga i processen kring regionens måltidsutredning? Berörda nämnder får yttra sig över förslaget. Det innebär att matlagningen koncentreras till färre större kök och flera kök på landsbygden görs om till mottagningskök.
Regionen sparar in några tjänster med tillagning i färre kök och sparar in på framtida investeringar i köken. Den varma eller kylda maten transporteras till mottagningsköken.
Det finns en risk att personalen på förskolor, skolor fritidshem och olika boenden får utökade arbetsuppgifter i samband med serveringen av maten för att uppnå besparings effekterna.
I politiken pratar vi om att besluten som tas, ska landsbygdssäkras. Jag anser att processen med måltidsutredningen inte uppfyller det kravet. Nu är det dags för det lokala engagemanget att arbeta för att behålla jobben på landsbygden och se till att det serveras närodlad lokalt tillagad mat i förskolor, skolor och boenden även på landsbygden i regionen.
Kopiera länk