Insändare

Urholkad demokrati

Jag tycker att det är fel att genomföra mötet med regionfullmäktige den 28 september med halverat antal ledamöter och på distans.
En effekt är att demokratin riskerar att urholkas när respekten för våra folkvalda inte är större än så här. Jag förstår att corona under våren gjorde det svårt att få arbetet att fungera. Men, nu har fullmäktiges ledning haft ett halvår på sig att lösa detta. Det har man inte gjort. Hur länge ska denna respektlösa hantering av våra folkvalda få fortsätta?
Regeln om att max 50 personer får träffas gäller inte politiska församlingar. Varför genomför vi inte fullmäktigemöten i Säveaulan eller annan stor samlingslokal på Gotland där tillräckligt stora avstånd kan hållas? Varför kan inte ett digitalt möte omfatta alla valda ledamöter? Ser man sig omkring i Sverige har man löst detta på många andra håll. Varför gör vi inte det på Gotland?
Kopiera länk