Insändare

Hur tänker SD lokalt om partiets så kallade nolltolerans mot extremism och rasism?

En av det lokala partiets flitigaste Facebookanvändare Lennart Modig Kihlberg verkar inte behöva underkasta sig Jimmie Åkessons krav på nolltolerans mot vare sig rasism eller extremism. Hans upprepade extrema och rasistiska inlägg klaras citat ”upp internt” menar ordförande på Gotland Lars Engelbrektsson. Det enda som verkar hända är att inläggen tas bort.
Som exempel ansåg Modig Kihlberg att eventuella islamistiska återvändare skulle mötas av en blykula i huvudet, vilket han av miljöskäl sedan ändrade till gummikula. Nu i sommar lägger han ut raljerande inlägg om personer som definierar sig som hen, genderneutrala och personer med könsdysfori m.fl. Vidare kommer nu det rasistiska spekulativa inlägget kring dödsskjutningen av en 12årig flicka i Stockholm. Åter igen meddelar Engelbrektsson att partiet löser detta internt genom att ”påtala olämpligheten i texterna”.

Att Lennart Modig Kihlberg valts och kvarstår som partiets 2e vice partiledare på Gotland, att han valts till och sitter kvar på sin post i Regionfullmäktige och som nämndeman i tingsrätten visar både på partiets inställning i frågorna och på hur oviktig en uppstädning/ uppstramning i de egna leden är. Det kan inte komma som en överraskning för partiet att Modig Kihlberg har dessa åsikter när han valdes in, partiet har väl som alla andra en engagerad valberedning får man hoppas. Att när nu media och privatpersoner reagerat starkt inte agera kraftfullt i frågan visar väl med övertydlighet vad partiet står för?

Lennart Modig Kihlberg avstår att kommentera uppgifterna i dagens media med skälet att han inte har tid. Han verkar dock ha väldigt gott om tid att lägga på Facebookinlägg.

Vi får de politiker vi röstar på. Så rak och enkel är demokratin. En demokrati vi aldrig får ta för självklar, som vi i Vänsterpartiet alltid kommer att försvara.

Peter Barnard
ordförande Vänsterpartiet Gotland

Kopiera länk