Insändare

Gotlands inflytande i upphandlingen av färjetrafiken måste säkerställas.

Färjetrafiken är helt avgörande för Gotlands framtid och utveckling – men det verkar glömmas bort inför varje upphandling. 

Återigen står gotlänningarna inför en kamp för en färjetrafik som utgår från de gotländska behoven. För snart två månader sedan kom trafikverkets förstudie inför den kommande upphandlingsperioden. Den lämnar mycket att önska när det gäller synen på vad färjetrafiken betyder för Gotland och för övriga Sverige. Förstudien utgår, precis som vid förra upphandlingen, snarare från att minska kostnaderna genom försämringar av gotlandstrafiken än från det den borde fokusera på: behovet av en bra förbindelse via det som utgör en landsväg över vattnet.
Att staten inleder varje upphandlingsperiod med att diskutera olika typer av försämringar av färjetrafiken är orimligt och konsekvenserna för viljan att utveckla verksamheter på ön är stora.
Få företag har möjlighet att lägga anbud på trafiken och eftersom trafiken inte kan bedrivas utan statligt stöd har det företag som vinner upphandlingen i praktiken monopol på en verksamhet som en hel region är beroende av. Upphandlingskonstruktionen gör också att företaget har utrymme för plötsliga prishöjningar vilket gotlänningarna fick känna på för snart ett år sedan.
Trafiken under kommande avtalsperiod måste bygga på att gotlandstrafiken ska främja den gotländska utvecklingen. Det sker genom att trafiken har en god tillgänglighet vad gäller kapacitet, tidtabell, turlista och pris, för både gods och persontrafik. Bastrafiken måste året runt bygga på moderna snabbfärjor med lägsta möjliga utsläpp och stärkt tillgänglighet.
Enligt Vänsterpartiet måste utgångspunkten för utvecklingen av Gotlands färjetrafik alltid vara Gotlands behov av säkra och klimatsmarta transporter till vägpriser och att färjan är landsvägen mellan Gotland och fastlandet. När nu en mycket bristfällig förstudie har presenterats är vår fråga vad regeringen egentligen vill med gotlandstrafiken?
Ska Gotland omfattas av samma målsättningar om förbättrad infrastruktur som övriga landet eller ska trafikverkets önskan att spara pengar få styra?
Vänsterpartiet anser att det är dags för långsiktigt hållbara förutsättningar för gotlandstrafiken. Gotlänningarnas inflytande måste säkras. Varje upphandlingsperiod ska inte innebära risk för försämringar. Bra tidtabeller, rimliga priser, moderna färjor och ett aktivt miljö- och klimatarbete bör vara självklarheter. Det ska Gotland inte behöva slåss för vid varje upphandling.
Saga Carlgren gruppledare Vänsterpartiet Gotland.
Jessica Thunander  riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet Vänsterpartiet

 

Kopiera länk