Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Ska vi gotlänningar betala Klintehamns hamn?

INFRASTRUKTUR Ingen politiker eller tjänsteman inom regionen svarar på våra frågor! Hur ska Klintehamns hamn klara av att skeppa ut 900.000 ton/år kalksten i 30-40 år?

SMA:s tankar är en hamn/farled med 9,5 meters djup, längre kajer samt ett hektar nya upplagsytor. Dessa uppgifter framkommer vid samtal med SMA:s Gotandschef Mårtensson.

Djupet i dag är endast 7 meter i hamn och farled. Kajerna är även byggda för detta djup .9,5 meters djup finns först vid yttersta delen av farleden. Kostnader för muddringsarbeten av farled och hamn samt ombyggnader av kajerna är GIGANTISKA! Vem ska betala?

Regionrådet Eva Nypelius skriver i sin insändare inte ett ord om hamnens förutsättningar. Vid samtal med hamnchefen Mats Eriksson säger han att bygga om befintlig hamn är näst intill omöjligt.

Varför 9,5 meters djup? Båtarna som i dag transorterar stenen lastar endast max 5000 ton = 7 meters djup. Om man ska hantera dessa mängder krävs större/modernare båtar som lastar 15 000 ton. Dessa båtar går allt i dag på bland annat norra Gotland. Ska vi skeppa ut sten i 30-40 år, samt att eventuell kalkstenen från brytningen i Buttle även ska lastas ut via Klintehamn, lär inte båtarna bli mindre samt att miljökraven ökar allt i dag. Större delen av stenen ska till Luleå och finska Torneå som även kräver hög isklassning.

Ett HEKTAR ny uppläggningsyta krävs vilket är lika med att badplatsen, fiskeläget och kalkugnskajen försvinner när viken söder om hamnen fylls ut. Tala om för oss, hur kommer hamnen/hamnområdet att se ut? Vem ska betala? Nu får det vara slut på TYSTNADEN!

Peder Ahlström

Kopiera länk