Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Fick SD nedläggningen av Ella?

Brittis Benzler Vänsterpartiet

Var det detta SD fick?

Är nedläggningen av Ella-utbildningen och SFI vid Folkhögskolan det SD fick i budgetförhandlingen?

Det var nog fler än jag som hajade till under fullmäktiges budgetdebatt när SD:s ordförande vid två tillfällen kommenterade förhandlingar med Alliansen. Han var nöjd med resultatet och sa bland annat ”vi får igenom en hel del av våra förslag”, och att de därför stödde Alliansens budget med besparingar på förskola och äldreomsorg.

Jag funderade på vad de fått igenom som gjort dem så nöjda. När jag funderar vidare tänker jag att det kanske är besparingarna som majoriteten i GVN, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, beslutat om. Är beslutet att lägga ner Ella, Sveriges enda feministiska musikutbildning och SFI, Svenska för invandrare det som SD fick?

Eller vad fick dom annars?

Kopiera länk