Translate

You can use Google Translate to translate the contents of vansterpartiet.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Insändare

Gotlandshem har en särskild roll

 Alla behöver vi någonstans att bo. En plats att kalla hemma, där vi tryggt kan bo, och själva styra över om vi vill flytta.

Men vi har olika förutsättningar att betala för boendet. En del har gott om pengar, andra en normal lön en del ganska knapert. Men alla behöver vi någonstans att bo.

Vänsterpartiet vill ha en bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till en bra bostad till rimliga kostnader.

Ett starkt allmännyttigt Gotlandshem har en viktig roll i en sådan bostadspolitik, men det fordras också en nationell politik som möjliggör för byggande i hela landet med hyror som vanligt folk har råd med.

Det stöd till byggande av hyresrätter som Vänsterpartiet drev igenom förra mandatperioden räcker inte. Det måste till större satsningar, och bostadsstödet måste fördelas annorlunda.

I dag satsas mer på att de som har bostäder ska kunna bygga om sina kök än på nybyggen trots att många människor saknar en egen bostad. Socialdemokrater och miljöpartister i regering, och Centerpartiet och Liberalerna som budgetförhandlar med dem, måste förändra detta. Så att det går att bygga i hela landet, också i Slite och Klintehamn.

När Gotlandshem och andra allmännyttiga bostadsföretag byggdes upp var det som en del i en social bostadspolitik där ett viktigt mål är att alla ska ha möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Det är ett mål som är minst lika aktuellt i dag som tidigare. Därför måste Gotlandshems allmännyttiga roll betonas och värnas.

Deras uppdrag är inte detsamma som andra bostadsföretags, de finns till för gotlänningarnas skull inte för att ge vinst åt ägaren. De ska bidra långsiktigt till öns utveckling genom att se till att det finns tillgång till bostäder med rimliga hyror.

Deras särskilda roll handlar också om att ta ansvar för att den bostadslösa pappan med sina barn, eller den kvinna som på grund av misshandel måste flytta, snabbt kan erbjudas en bostad.

Det är allmännyttans roll som en del i den sociala bostadspolitik vi behöver för att få leva i ett jämlikt och värdigt samhälle.

Kopiera länk