Insändare

Nedmonteringen av Arbetsförmedlingen är ett svek.

Nu sker stora förändringar i Arbetsförmedlingens verksamhet. Pengarna till åtgärder dras ner, 132 lokal kontor stänger, stödet till arbetssökande med funktionshinder minskas. Det är ett svek mot de som behöver stöd och mot småorter och landsbygd. På Gotland får vi behålla vårt kontor, men vi känner en stor oro för att de arbetssökande kommer att drabbas. Vi ser en stor risk att samarbeten försämras mellan samhällets olika aktörer som idag gemensamt möter personer med behov av extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Dessa förändringar är resultatet av katastrofbudgeten signerad M och KD, som med SDs stöd blev statsbudget för 2019. Regeringen och deras samarbetspartier säger sig vara kritiska till nedläggningarna och vill nu se över var och hur man kan ersätta de kontor som läggs ned. Samtidigt har man kommit överens om att ”reformera Arbetsförmedlingen i grunden” – borgerligt nyspråk för att privatisera merparten av myndighetens verksamhet. Det är naivt att tro att ”fristående aktörer” kommer att ersätta Arbetsförmedlingen på alla de orter där kontoren läggs ned. Arbetslösa på lands- och glesbygd kommer att drabbas hårdast.

Vänsterpartiet anser att privatiseringen av Arbetsförmedlingen är ett oblygt försök att avskaffa den svenska aktiva arbetsmarknadspolitiken som vi känner den, där arbetslöshet inte bara är individens utan också samhällets ansvar.

Det är särskilt beklagligt att Socialdemokraterna, som tidigare försvarat en arbetsförmedling i offentlig regi, ligger platt som en flundra och nu försvarar den förestående privatiseringen. Stödet för de som står långt från arbetsmarknaden riskerar försämras och kommunernas ansvar och kostnader riskerar att öka.

Att lägga ner Arbetsförmedlingens kontor är att svika Sveriges småorter och oss alla i Sverige som nu, i morgon eller senare i livet behöver en fungerande arbetsförmedling.
Peter Barnard Vänsterpartiet.

 

 

 

 

 

Kopiera länk