Internationellt

Häv blockaden mot Gaza! Respektera Mänskliga rättigheter!

Vi samlas till en manifestation på Östercentrum

Lördag 5 juli klockan 12.00

Vi har ett gemensamt ansvar för varandra och alla människor har rätt till ett anständigt liv i frihet. Vi hör och ser det fasansfulla som händer när fredliga aktivister försöker få in hjälpsändningar till befolkningen så att deras krigshärjade och totalförstörda samhälle ska kunna byggas upp igen.  I Gaza bor och lever 1,5 miljoner människor varav hälften är under 16 år. Gaza är idag världens största fängelse, ett fängelse som låsts av Israel som också kastat bort nyckeln!

Att Israel nu bordat hjälpkonvojen på internationellt vatten måste få efterverkningar. Vi kan inte längre tillåta att människor tvingas leva i misär, inte ha rent vatten, ingen elektricitet eller andra självklara mänskliga rättigheter.  Den olagliga blockad som pågår från både Egypten och Israel måste upphöra och förnödenheter måste nå människorna.

Enligt en rapport från FN så har den illegala blockaden medfört att tre fjärdedelar av det som bombades sönder ännu ligger i ruiner och Världsbanken konstaterar att åttio procent av Gazabornas importmarknad kommer från tunnlarna som förblivit områdets livlina. När ska Gazas invånare få möjlighet till ett liv fritt från fattigdom och förtryck?

Hur länge ska detta kunna få fortgå innan världen får upp ögonen för det mänskliga lidandet i Gaza? Världens regeringar måste gå samman och se till att få slut på Mellanösterns svåraste konflikt. Vi måste alla ta vårt ansvar för det som händer i Gaza där nu våld använts mot en fredlig konvoj där även flera israeler deltog.

Vi tar ingen politisk ställning utan kräver att mänskliga rättigheter och efterlevas och att respekt för folkrätten måste gälla även för Israel!

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, SSU, S-kvinnor, Unga Örnar, Ung Vänster, ABF, LO och Förbunden

Kopiera länk