artikel

Satsa på barn och unga !

Vi tror att ett tydligt barnperspektiv i verksamheten och satsningar på barn och unga inom olika områden är något som skulle göra Gotland till en attraktiv kommun att bo i, och därmed också att flytta till.

Detta är grundtanken i vårt förslag till budget för 2009. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp säger nej till besparingar på Barn- och utbildningsnämnden. Vi vill istället öka anslaget, så att BUN får bättre möjligheter att värna kvalitén i förskolor och skolor trots de kostnadsökningar som fler privatskolor, upprustade skolor i Slite och Kräklingbo, fler förskolebarn och gymnasieelever ger. Vi vill motverka privatskolor för att kunna erbjuda god tillgänglighet till skolor och förskolor över hela ön.
Vi vill underlätta för människor att kunna arbeta på obekväma arbetstider genom en satsning på barnomsorg även utanför kontorstid. Det är en viktig service för dem som arbetar inom vård, handel, kultur, omsorg och turism och för familjer som delvis har sina arbeten på fastlandet. Vill Gotland vara attraktivt för inflyttare är tillgång till barnomsorg på obekväm tid, ett led i att få hit fler barnfamiljer.
Vi ser goda utemiljöer som en viktig tillgång för barn och unga, därför vill vi skydda Kokkolokkoskogen och andra viktiga naturområden i tätorter från att bebyggas.
Vi ser Bussiga kortet som en viktig satsning på unga, landsbygden och miljön och föreslår därför mer pengar till kollektivtrafiken, för att bibehålla Bussiga kortet och en bättre trafik.
Gotland är en turistort där en hel del tillfälliga jobb skapas under sommaren, trots detta har många unga svårt att få ett sommarjobb, kanske för att man inte har kontakter eller för att man har ett funktionshinder. Vi tycker det är viktigt att alla får möjlighet att sommarjobba, det ger både viktiga erfarenheter och stärkt självkänsla, därför anslår Vänsterpartiet pengar för kommunala sommarjobb för ungdomar i vårt budgetförslag

Roland Norbäck
Brittis Benzler
Vänsterpartiet .

Kopiera länk