artikel

Jennie Andersson om visstidsanställningar

Från årsskiftet 2007/2008 gäller att den som varit vikarie på en arbetsplats i två år ska få fast anställning.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius angående allmän visstidsanställning

Från årsskiftet 2007/2008 gäller att den som varit vikarie på en arbetsplats i två år (720 dagar) ska få fast anställning. När den nya två-årsregeln infördes så fick många vikarier en ny form av vikariat. Istället för vanliga vikariat fick de ”allmän visstidsanställning”, den typen av vikariat kan inte räknas samman med de vikariedagar som de fram till dess arbetat ihop. Många vikarier som var aktuella för en anställning fick alltså inte tillgodoräkna sig dessa dagar utan börja om från noll, vilket gör att det tar ytterligare två år innan en tillsvidare anställning kan bli aktuell.

   

Med anledning av detta undrar jag:

 Hur är detta förenligt med att Gotlands Kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare?

Varför har man övergått till denna anställningsform?

Visby 2008-11-24,  Jennie Andersson (v)
 

Kopiera länk