artikel

Vänsterpartiets frågor till ordförande i socialnämnden

Den 18e februari antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för Ekokommun Gotland. Programmet omfattar hela Gotland och dess invånare, men ställer också speciella krav på den kommunala organisationen.

Mina frågor:

Vad har gjorts inom socialnämndens verksamheter för att sprida kännedom om dokumentet bland medarbetarna?

Vilka åtgärder för att sprida kännedom om dokumentet planeras?

Vilka konkreta miljöåtgärder har vidtagits?

Hur arbetar man med dokumentet gentemot den verksamhet som handlas upp, och därmed bedrivs i privat regi?

Vilka åtgärder planerar man att vidta den närmaste tiden, utifrån arbetet med Miljöprogrammet?

Sjonhem 080909
Brittis Benzler, Vänsterpartiet

Kopiera länk