artikel

Nej till Nordkalks ansökan för nytt kalkbrott!

Här är pressinformationen från Vänsterpartiet om vårat ställningstagande till kommunens yttrande om Nordkalks ansökan för nytt kalkbrott.

Vi anser att Gotlands kommun ska avstyrka Nordkalks ansökan, med hänvisning till riskerna för påverkan på vattnet i området och i Bästeträsk.

Riskerna med kalkbrytning på den här platsen är så stora och så långsiktiga att tillstånd för brytning inte bör ges. Det planerade brottet äventyrar Gotlands kommuns intresse att använda Bästeträsk som vattentäkt för att säkra vattenförsörjningen för norra Gotland. Även om ett tillstånd till brytning skulle förlänga arbetstillfällena vid Nordkalk i 25 år, är riskerna för vattnet för stora och betydligt långvarigare.

Vi har därför yrkat att kommunen ska yttra att ansökan bör avslås med hänvisning till riskerna för påverkan på vattnet.

Vänsterpartiets representanter i Kommunstyrelsen
Brittis Benzler
Roland Norbäck

Kopiera länk