artikel

Dyrast tandvård för Gotlänningar

Läs Roland Norbäcks frågor till Hälso – och sjukvårdsnämndens ordförande angående tandvårdskostnader.

I dagens Svenska Dagbladet (15/9) refereras en undersökning tidningen gjort av priserna för tandvård i olika delar av Sverige. ”Dyrast tandvård för Gotlänningar” är rubriken för artikeln.

I artikeln hänvisas till den referensprislista som ledande tandvårdsexperter arbetet fram med utgångspunkt för kostnader för material och olika behandlingar. Prislistan sägs vara ett viktigt instrument i den nya tandvårdsreformen, eftersom den visar hur mycket staten är beredd att ge i maxersättning för olika behandlingar.

Ett exempel som finns med i artikeln är helkäksimplantat i över –  eller underkäken där referenspriset ligger på 15 907 kr efter alla statliga ersättningar. Det är också vad man får betala vid Folktandvården i Uppsala eller Jämtland. I Stockholm kostar samma ingrepp 12.000 kr. På Gotland kostar enligt artikeln samma ingrepp 24 529 kr.

Att göra en undersökning och ta bort lite tandsten sägs kosta 36% mer på Gotland än i Östergötland. Att laga ett hål sägs vara billigast i Kalmar och kosta 26% mer på Gotland.

Mina frågor

Stämmer uppgifterna i SvDs artikel?

Varför ha Gotland ett pris som mycket högre än referensprislistan på vissa ingrepp?

Avser du vidta några åtgärder för att få lägre priser i Folktandvården på Gotland.

Roland Norbäck
Vänsterpartiet

Kopiera länk