artikel

6-8 juni 2008 håller Vänsterpartiet partikongress i Norrköping

Förutom kongressförhandlingar kommer det att vara seminarium och föreläsningar under hela helgen i Norrköping.
Läs om programmet, eller titta närmare på motionerna här!
Klicka här, så kan du läsa mer om kongressen


Förutom kongressförhandlingar kommer det att vara seminarium och föreläsningar under hela helgen i Norrköping.

Kongresseminarium 2008
Arbetets museum 6-7 juni

 
Vad vill vänstern idag och i framtiden?

Vänsterpartiet vill bjuda
in alla som är intresserade av vänsterns utveckling att delta i samtal och
diskussioner kring framtidens vänster. Därför ordnar vi i samband med partiets
kongress ett öppet seminarieprogram där alla är välkomna att delta.

Alla är välkomna

Fri entré

Fredag 6 juni

11.00 – 12.00  Förändring
– samtal med Lars Ohly

Vänsterpartiet håller
kongress i tre dagar men vad är det man vill? Kongressparollen är förändring
men vad är det för förändring som vänsterpartiet vill ha egentligen? Här bjuds
på en inledande diskussion kring vänsterpartiets framtid.

Lars Ohly samtalar med
Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet

13.30 – 14.30  Kamp mot extremhögern

Extremhögern vinner mark. I
senaste valet gjorde Sverigedemokraterna sitt bästa val någonsin. Hur ska
vänstern kunna arbete för att förhindra en utveckling som har skett i många
andra Europeiska länder. Diskussionen kommer att föras utifrån erfarenheter och
exempel från flera olika länder. Seminariet hålls på engelska.

       
Medverkande: meddelas senare. Moderator: Anders Neergaard

14.30 – 15.20  Feministiskt
självförsvar

Prova på feministiskt
självförsvar med utbildade instruktörer. Mer information kommer senare. 
Aktiviteten hålls i Alvasalen.

arr: Ung Vänster

14.40 – 15.20  Männen och feminismen

       
Mer information kommer senare.

Arr: Ung Vänster

15.30 – 16.30  Förändring
underifrån

Radikala
samhällsförändringar måste byggas underifrån med ett brett folkligt stöd.
Vänstern måste utveckla sina metoder och strategier för detta. I ett samtal
presenteras olika erfarenheter kring hur framgång kan nås.

medverkande: Stig Henriksson,
kommunalråd Fagersta, Tamara Spiric, gruppledare Umeå och Murad Artin
kommunalråd Örebro. Moderator: Aron Etzler, chefredaktör Flamman.

Arr: Vänsterpartiets
SKL-grupp 

16.30- 17.30   Rätt till
kunskap

Socialistisk Debatts
senaste nummer om handlar om vänstern, skolan och kunskap. Gästredaktörerna
Mats Öhlin och Emil
Lindahl Persson diskuterar rätten till kunskap och bildning
och vägar för vänstern ut ur ställningskriget mellan "ordning" och
"flum".

Medverkande: Mats Öhlin,
skolchef i Haninge och medlem i vänsterpartiets arbetsgrupp för
utbildningspolitik, il Lindahl-Persson, tidigare redaktör för Kritisk
Utbildningstidsskrift och Flamman. Arr: Socialistisk debatt

Lördag 7 juni

10.00 – 10.45  Vänstern
och sjukvården

Den svenska sjukvården
genomgår nu ett gigantiskt systemskifte. Vänsterns alternativ till
privatiseringar och försämringar måste presenteras så snart som möjligt. Har
tar vi ett första steg för att rädda vården.

Medverkande: Elise Norberg,
partistyrelsen, Birgitta Sevefjord oppositionsråd Landstinget i Stockholms län
och Elina Linna, riksdagsledamot. Moderator: Lotta Heelge, gruppledare
landstinget i Östergötland

12.15 – 13.15  Medan
revolutionen dröjde

Medan revolutionen dröjde,
som är Torbjörn Tännsjös senaste bok, skildrar vänstern i Nacka och dess
politiska kamp under hundra år – genom storstrejk, världskrig,
partisplittringar, kalla krigsår, 68-uppsving fram till dagens borgerliga
dominans. I arbetet med boken har även hemligt Säpo material lagts fram och
Tännsjö menar att ett slags östtysk situation präglade i detta hänseende Nacka
– och förmodligen hela Sverige.

Medverkande: Torbjörn Tännsjö

13.30 – 14.30  Kultur för
samhällsförändring

Vänstern behöver en ny
radikal kulturpolitik. Vänsterpartiet har tillsatt en arbetsgrupp som ska
utveckla detta vilket bland annat kommer att diskuteras under seminariet. Mer
information kommer senare.

14.45 – 15.45  Ett annat
samhälle är möjligt – LO:s välfärdsplattform

Fackföreningsrörelsen ska
gå i täten för organiserat motstånd mot den svenska borgerlighetens
nedmontering av vår välfärd. Vi vill med arbetet ge vår syn på
samhällsutvecklingen och välfärden. Vi bildar inte plattformen med främsta
intresse att byta regering. Vi bildar plattformen för att vi vill byta politik.

Facket ska nu ta steget att bygga nya politiska allianser, samarbeta med och
knyta kontakter med
andra organisationer/nätverk som miljörörelser, vänsterpartister, ungdomar och
aktivister från nya sociala rörelser.
Medverkande: KG Westlund, ombudsman LO Stockholm

16.00 – 17.00  Mig äger
ingen

Mig äger ingen är Åsa
Linderborgs berättelse om uppväxten med sin ensamstående pappa, härdare vid
Metallverken i Västerås. En berättelse klasstillhörighet, manlighet och
utanförskap. Om alkoholens makt och en dotters vånda. Drömmen om förändring
står mot rädslan att sticka ut. Humorn blir en vardagsstrategi för en brokig
arbetarsläkt under folkhemmets storhet och fall.

medverkande: Åsa Lindeborg,
författare och kulturchef Aftonbladet. Arr: Flamman

Alla seminarier hålls i Folksamsalen om inget annat anges.

Programmet kan komma att ändras. Fler programpunkter kan
tillkomma. Detta kommer att anslås via vänsterpartiets hemsida samt i
anslutning till kongressen.

Arbetets museum har samtliga utställningar öppna klockan
11.00-17.00 båda dagarna. För mer information om aktuella utställningar
www.arbetetsmuseum.se <http://www.arbetetsmuseum.se>

Kopiera länk