artikel

Ny styrelse för Vänsterpartiet på Gotland.

”Bygg ut kollektivtrafiken!” säger Lars Åkerlund
För att göra det möjligt att ställa bilen och få färre fordon som rullar på ön krävs bättre och tätare buss trafik.
Bättre och billigare kollektiv trafik är en förutsättning för att hela Gotland ska leva!
– Drömmen vore såklart sk. klimattaxa dvs. gratis kollektivtrafik, men i nuläget är turtätheten det första vi måste satsa pengar på fortsätter LarsÅkerlund.
God tillgänglighet och låga priser är nödvändigt för att människor ska kunna bo på hela ön.
Det är inte bara en klimat- fråga, utan lika mycket en rättvise- fråga. Alla har inte råd att ha en bil.

Till styrelseledarmöter valdes:
Brittis Benzler, Sara Högelius, Per Edman, Annamaria Bauer, Bodil Rosengren och Kenneth Lindblad.

Årsmötet tog även följande genensamma ställningstaganden:

Slut upp för freden!
Det är nu 5år sedan USA invaderade Irak och fortfarande pågår invasionen.
 Vi kräver:
– USA ut ur Irak
– Inget svenskt stöd till USA:s krig.
– Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan
– Stoppa belägringen av Gaza

och

Vänsterpartiets årsmöte på Gotland vill uttala sitt fulla stöd till Vårdförbundets krav på rättvisa löner för sjuksköterskorna.

Kopiera länk