artikel

Varför spara just på skolan?

I valrörelsen lovade Lena Celion skolan många nya miljoner, så fort valet var vunnet, och hon var ordförande för BUN, var hon med och tog beslut om att minska anslaget till BUN med 5 miljoner till 2007. I minskade statsbidrag till vuxenutbildning försvann 3,5 miljon, och nu ska 4,2 miljoner till sparas.

Kommunens budget för kommande år behandlas av kommunfullmäktige vid två tillfällen, i maj och november. Vissa prognoser för året som kommer är givetvis säkrare på hösten, och då brukar budgetbeslutet från juni korrigeras. I år har till exempel en ny prognos för skatteintäkter fått Kommunstyrelsen att föreslå förändringar till och med av sitt eget budgetförslag från oktobermötet. Detta borde väll också gälla skolan. Fullmäktiges beslut om budget i juni, tog bort pengar från Barn – och Utbildningsnämnden (BUN) därför att elevantalet skulle minska, liksom kostnaderna för lokaler och regionalt stöd. På samma sätt fördes mer pengar till BUN för att förskolorna beräknades få fler barn. Nu när det nya läsåret pågår visade det sej att prognoserna inte stämde, elevantalet i grundskolan minskade inte så mycket som förutspåtts och kostnaderna för regionalt stöd minskade inte alls, tvärtom dom ökar. Då bör beslutet från junimötet förändras, men det vill inte den majoritet som styr kommunen. Man väljer att minska anslaget till BUN med 4,2 miljoner kronor mer än vad kostnaderna minskar. En ren besparing, och besparingar kan man givetvis behöva göra för att få kommunens pengar att räcka till all verksamhet. Men varför riktar man besparingar just mot skolan? Andra nämnder har inte fått några extra sparbeting?
I valrörelsen lovade Lena Celion skolan många nya miljoner, så fort valet var vunnet, och hon var ordförande för BUN, var hon med och tog beslut om att minska anslaget till BUN med 5 miljoner till 2007. I minskade statsbidrag till vuxenutbildning försvann 3,5 miljon, och nu ska 4,2 miljoner till sparas.
Fem miljoner här och fyra där, kan tyckas lite att bråka om i en budget på över en miljard, men det finns viktig verksamhet där dom skulle göra skillnad, och det är betydligt mer pengar än vad Gotland kommer att få i den ”läsa-skriva-räkna” garanti som både regeringen och Lena gör så stor affär av. Ja varför sparar ni egentligen just på skolan?

Brittis Benzler
Vänsterpartiet

 

Kopiera länk