artikel

Rätten att inte bli en vara!

Att man själv kan välja utförare av den personliga assistansen är bra, det ger brukarna inflytande över sin vardag. Och så är det idag, alla kan fritt välja mellan privat eller kommunal utförare av beviljad assistans.

Att som Gustaf Hoffstedt vill, ta bort möjligheten att välja kommunen som utförare, om man bor i Visby är däremot en inskränkning av de assistansberättigades möjligheter. Man får inte behålla en utförare som många är nöjda med. Jag anser att det ska vara enkelt att välja att inte bli en vara, något ett företag ska tjäna pengar på. Visst man kan anställa sin assistans själv och det finns brukarkooperativ som utförare, men det är krångligare att hantera, inte ett alternativ för alla. Därför måste möjligheten att välja kommunen som utförare finnas över hela Gotland.
Vill man som Gustaf ”inte tilldela sej själv 100%”, kan man väll låta alla över hela ön erbjudas en av kommunen utvald privat utförare som alternativ till kommunen.
Lyssna på de assistansberättigade och deras företrädare, låt möjligheten att välja kommunen som utförare finnas kvar.
Brittis Benzler, Vänsterpartiet
 

Kopiera länk