sida

En välfärd att lita på

Livet far fram med oss på olika sätt, några har behov av sjukvård först efter de fyllt 90 år, andra drabbas av sjukdom och får funktionsnedsättningar långt tidigare i livet.
Det vi alla har gemensamt är att vi är människor som i grund och botten har samma behov.
Vi behöver mat, kläder, tak över huvudet, någon som bryr sig om och ser oss. Vi behöver känna oss trygga i att vi får den hjälp vi behöver när vi inte klarar oss själva.

Arbetet mot våld i nära relationer måste förstärkas.
Om du blivit utsatt ska du ha ett bra stöd, både från en ideell kvinnojour och från de delar av välfärden du behöver.
Våld ska aldrig accepteras och förebyggande arbete måste ske i många olika delar av samhället, i skolan, i socialtjänsten och i sjukvården.

Om vi mitt i livet måste göra en omstart på grund av sjukdom eller olycka eller när åldern tar ut sin rätt, så behöver samhällets resurser finnas där och samarbeta.
Det kan till exempel handla om kontakt med hälso- och sjukvård, socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I hela denna process måste vi känna oss delaktiga och bli bemötta som människor.

Vänsterpartiet vill att tillgången till omsorg ska vara självklar och likvärdig för alla, den dag behoven finns. Omsorgen skall styras av etiska och demokratiska beslut. Alla ska ha samma möjligheter till ett bra liv och få rätt stöd för att klara sin vardag.

Vi lever allt längre idag och fler lever längre med svåra sjukdomar, det ökar behovet av vård- och omsorg och personalen som möter dessa människor behöver ha kunskap kring olika sjukdomstillstånd för att kunna ge den bästa omvårdnaden.
Vi har alla olika önskemål om hur vi vill tillbringa vår ålderdom och vilka insatser vi vill ha hjälp med. Vänsterpartiet vill att äldreomsorgen ska kunna möta olika önskemål i en rimlig omfattning.

Detta vill vänsterpartiet på Gotland arbeta för:

Att både barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att delta i aktiviteter utanför hemmet. Vi måste därför värna om LSS – lagstiftningen.

Satsa på förebyggande och tidiga insatser kring riskbruk, missbruk och beroende. Mini Maria är ett gott exempel på det.

Att den som inte klarar bo kvar i hemmet, ska få en plats på ett särskilt boende.

Att få bo tillsammans med sin partner om man så önskar även när bara den ena har behov av särskilt boende.

Att de som behöver hjälp av samhället ska ha en lagom mängd kontakter, en lagom mängd kan vara att kontakterna inte är flera än att personen klarar att skapa en relation till varje personal.

Kopiera länk