• Hem
  • Vårt lokala pro...
sida

Vårt lokala program 2018-2022

Vi presenterade vårt lokala program den 4 juni  inför höstens val.

Här kan du hitta läsa eller ladda ner hela texten i vårt lokala program för perioden 2018 – 2022

Här är en liten och lätt version

Om du hellre vill titta på några av avsnitten i programmet kan du hitta alla avsnitt här:

Ett Gotland för alla

Utveckla hela Gotland

Service över hela ön

Gotland, en del av Sverige

Att klara miljöfrågorna är enda alternativet

Gröna näringar

Besökare, välkomna!

Kompetens och yrkesutbildning

En skola där alla elever lyckas

Bra bostad åt alla

Kultur – en kraft för demokrati

Försvara och utveckla demokratin

Idrott och fritid på jämställda villkor

En välfärd att lita på

En jämlik sjukvård

Medarbetarna – välfärdens viktigaste resurs

Kopiera länk