• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Vi representerar Vänsterpartiet på Gotland den här mandatperioden:

Regionfullmäktige

Efter valet 2018 har Vänsterpartiet sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare:

Saga Carlgren, ledamot och gruppledare
Thomas Gustafson, ledamot
Annamaria Bauer, ledamot
Per Edman, ledamot
Victoria Öjefors Quinn, ledamot
Jörgen Benzler, ledamot
Peter Barnard, ledamot
Jan Svensson, ersättare
Jennie Jarve, ersättare
Torgny Landin ersättare
Heidi Gaiadotter ersättare

Klicka på namnet så kan du läsa mer om våra representanter.

 

Regionstyrelsen

Saga Carlgren Ordinarie
Thomas Gustafson Ersättare

Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter.

Styrelsen ska följa de andra nämndernas och de regionala bolagens verksamhet och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för regionen.

Barn- och utbildnings-nämnden

Jennie Jarve Ordinarie
Jan Svensson Ersättare

Barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, Kulturskolan samt Fenomenalen på Gotland.

Miljö- och byggnämnden

Tore Tillander Ordinarie

Peter Lassander ersättare

Byggnadsnämnden ansvarar för planläggning och bygglovbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Byggnadsnämnden svarar också för kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning).

Gotlandshems styrelse

Annamaria Bauer Ordinarie

 

Heidi Gaiadotter Ersättare

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Victoria Öjefors Quinn Ordinarie
Lars Åkerlund

Lars Åkerlund ersättare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det politiska ansvaret över den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Region Gotland.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Peter Barnard ordinarie

Linda Wagenius  ersättare

Region Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd svarar för hälso- och sjukvården, det vill säga akutsjukvård, primärvård, tandvård, ambulanssjukvård och sjukvårdsrådgivning.

Socialnämnden

Jörgen Benzler Ordinarie
Monika-Eriksson[1]

Monika Eriksson ErsättareSocialnämnden ansvarar för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Tekniska nämnden

Per Edman Ordinarie

Tekniska nämnden ansvarar för regionens åtaganden inom det tekniska området.

Kultur och Fritidsberedningen

Peter Jankert

Beredningen ska bereda och initiera kultur- och fritidsärenden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Revisionen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Carina Lindberg Ordinarie

Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet och utses av kommunfullmäktige.

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk